T.C Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bodrum Devlet Hastanesi
Radyoloji Sonuç Sorgulama Sistemi
T.C. Kimlik No       :  
Doğum yılı             :  
İşlem no            :  
  Güvenlik Resmi       Yenile  
Güvenlik Kodu    :